General Assembly 1997

29/09/1997 to 02/10/1997
Časta Papiernička, Slovakia